Privacy beleid

BvEvC-Services,
en SnoopySnoep

SnoopySnoep.be

Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens
Deze verklaring beschrijft hoe BvEvC-Services, met maatschappelijke zetel te Groot Kanonplein 1 D, 9000 te Gent (België), ondernemingsnummer 0861856381, (handelend onder onder andere The Showboat, Snoopysnoep, BuddyBubbleDrinks, PandaSlush en Do´Nuts verder te vernoemen als “Wij” ),  uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.
Het begrip “persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG). De AVG is van toepassing sinds 25 mei 2018. veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Identificatie- en contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Persoonlijke kenmerken

We verkrijgen uw persoonsgegevens eveneens via onze franchisenemers en commerciële partners.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer (contractuele noodzaak)
 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak) (wettelijke verplichting)
 • Direct marketing (gerechtvaardigd belang, nl. de vrijheid van ondernemen) (toestemming)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking. Indien de grondslag contractuele noodzaak is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
Behoudens andere wettelijke termijn is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van het jaar van deelname;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • Direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact;

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens
Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden met een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met de andere entiteiten binnen de ondernemingsgroep BvEvC-Services;
 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken en betalingsdienstverleners met het oog op het verrichten en ontvangen van betalingen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met nationale en Europese overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze franchisenemers en onze commerciële partners

Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie
 • Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevens te wissen en het recht om vergeten te worden
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming
 • Het recht op data-portabiliteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (voor België is dit sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor de uitoefening van deze rechten stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming beperkingen en voorwaarden.
In geval van twijfel kan u ons steeds contacteren op onderstaand adres of de contactpagina. Indien wij redelijke twijfel hebben omtrent uw identiteit kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie of scan van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Beveiliging van de verwerkingen
We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.
Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen.
Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren.
U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen. 

Hoe kan u ons contacteren?
U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of om vragen te stellen in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens: BvEvC-Services Grootkanonplein 1 D, 9000,  Gent BTW: BE0861856381 KBO nummer: 0861856381 via onze contactcentrum (beste en juiste voorkeur) online en bij uitzonder op email naar persoonsgegevens@snoopysnoep.be
Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen.
In dat geval zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies (uitgebreide tekst op cookiepagina):
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites en apps:
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie je gegevens delen
Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang bewaren we je gegevens
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Waar je gegevens naar toe worden gezonden
Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Kom ons bezoeken

Of Shop Online

We houden de website zo "vers" mogelijk met alles wat we in huis hebben,  maar het kan natuurlijk gebeuren dat speciale aanbiedingen en/of sommige items ALLEEN de in de fysieke de winkel mogelijk is,  ook op sommige momenten kom je dit tegen omdat we met sommige "hoge of echt lage" temperaturen niet onze items alle kunnen verzenden,  denk aan chocolade in 40°C ...... dat gaat niet goedkomen surprised

 

Leveringen kunnen tot 10 dagen duren ivm de voorraad, we informeren je zodra we je niet "direct" kunnen verzenden.
Verzendingen gebeuren tijdelijk iedere woensdag,  zodat je het voor het weekend nog hebt.

Gebruik aub het ticketsysteem
eventueel... +32465035748
Kantoor.ws@snoopysnoep.be

Fysieke winkel
Grootkanonplein 1 D - 3
9000 Gent -België

 

Open:
Iedere dag 11:00 - 19:00 
Mooi weer / zomertijd zullen we ruimer open zijn.